nl
Nederlands

Drinkwater bij een universiteit, Thailand

Header

Door een snelle economische groei en aanhoudende droogtes heeft Thailand te maken met een groeiende vraag naar schoon drinkwater. Effectief waterbeheer is nodig om deze periodes van droogte maar ook om overstromingen het hoofd te bieden. De NPI levert hier een bijdrage aan door het plaatsen van stalen watersilo’s.

De Thaksin Universiteit heeft een waterbesparingsprogramma opgesteld waarbij ze extra zuinig omgaan met schoon drinkwater. Voor de opslag van dit schone drinkwater leverde de NPI in 2017 twee watertanks voor de Thaksin Universiteit in Songkla. Het ging om twee tanks van 18,21 meter bij 3,81 meter, met een inhoud van maar liefst 1000 m3 per stuk.

Drinkwater bij een universiteit, Thailand