nl
Nederlands

Drinkwater voor vee, Zimbabwe

Header

Het is goedkoper om vee te laten drinken van regenwater dan de inzet van leidingwater hiervoor. Een voorwaarde is een kosteneffectieve mogelijkheid voor de opvang van het water. Die oplossing heeft een klant van ons in Zimbabwe gevonden in onze metalen wateropslagsilo’s. 

Via een dealer leverde de NPI vijf tanks aan deze klant in Zimbabwe. Deze klant heeft een gecombineerd landbouw- en veeteeltbedrijf en had de wens om water op te slaan voor zowel irrigatie als voor drinkwater voor het vee. Twee van de vijf geplaatste tanks worden gebruikt voor de irrigatie van gewassen, de andere drie tanks worden op een andere locatie ingezet voor de opslag van drinkwater voor het (pluim)vee.

Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe
Drinkwater voor vee, Zimbabwe