nl
Nederlands

Drinkwateropslag, Cyprus

Header

Toen een drinkwaterproducent op Zuid-Cyprus met spoed op zoek was naar een tijdelijke vervanging van hun productieopslag, heeft de NPI in samenwerking met een partner drie tanks geleverd.

De langdurige droogte die in de laatste tien jaar op Cyprus is waargenomen, heeft geresulteerd in een onvoldoende opslag van water bij stuwdammen. Om die reden is men naar andere oplossingen gaan zoeken en zijn zeewaterontziltingsinstallaties in het leven geroepen. Hier wordt zeewater gezuiverd tot drinkwater en dit wordt vervolgens via de leidingen naar stedelijke en toeristische gebieden getransporteerd. Zo wordt een groot deel van Cyprus voorzien van schoon drinkwater en onafhankelijk gemaakt van regenval. Het gebruikte materiaal voor de liner, Enpex FPP, is het meest gebruikte materiaal voor coatings en is voorzien van een drinkwatercertificaat.

De tankafdekkingen in de vorm van een stalen dak zorgen ervoor dat regenwater geen toegang tot de tank heeft. Daarbij wordt vervuiling, verdamping, maar ook algengroei tegengegaan. Een goede manier van afdekking voor langdurig schoon en veilig drinkwater!

Drinkwateropslag, Cyprus
Drinkwateropslag, Cyprus