nl
Nederlands

Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel

Header

In Tiel bekleedde ons team een groot aantal infiltratiekisten met pvc folie. Deze waterdoorlatende kratten maken onderdeel uit van een bufferveld, geïnstalleerd onder een grote parkeerplaats op een industrieterrein. In totaal werden er kratten ingepakt over een oppervlakte ter grootte van 67 x 4 x 1,2 meter. In deze kratten wordt hemelwater gebufferd, waarna het geleidelijk infiltreert naar de bodem. Het voordeel hiervan is dat de riolering ontlast wordt omdat het betreffende oppervlak afgekoppeld is. Daarbij is het opgevangen water, indien systeemtechnisch gefaciliteerd, bruikbaar voor bijvoorbeeld irrigatie- en spoelwater.

De infiltratiekisten zijn aan een opmars bezig. Met een groeiende bevolking stijgt het watergebruik maar ook de klimaatverandering zorgt voor grilliger weer met soms hevige regenbuien waarbij grote hoeveelheden neerslag vallen. De kratten bieden het vele regenwater dan een tijdelijke uitweg zodat het riool ontzien wordt. De NPI heeft de laatste tijd op verschillende plekken een bijdrage geleverd aan de installatie van dit soort infiltratiekratten, op onder andere daken, parkeerplaatsen, dakterrassen, sportvelden en in woonwijken. Eén van onze mooie watermanagement projecten!

Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel