nl
Nederlands

Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe

Header

Al ruim 10 jaar is de NPI een vast gezicht op een prachtig vakantiepark op de Hoge Veluwe. We hebben het park zien ontwikkelen van een camping en vakantiepark tot een multifunctioneel recreatiecentrum. De ligging op de Veluwe kenmerkt het uiterlijk van het park. Maar naast bos en heide treffen de vakantiegangers ook fraaie zwemvijvers, watergangen en andere vijverpartijen aan op het vakantiepark.

Tientallen keren ging ons team op het park aan de slag om de vijvers en bosgrachten waterdicht te maken. De waterdichte folieconstructies die we realiseren zorgen ervoor dat het waterpeil in de vijvers en grachten constant blijft en dat er niet veel grondwater opgepompt hoeft te worden. Daarbij zorgt een constant en hoog waterpeil voor een optimale beleving vanuit de recreatieaccommodaties.

De verbetering van de bodemafdichting van de vijvers en de huidige bosgrachten blijft van groot belang voor het park. Zo reisden we vorige week weer naar het vakantiepark af om het tweede deel van de centrale bosgracht waterdicht te maken. We hebben de waterpartij in 14 losse banen folie opgedeeld die we ter plaatse aan elkaar hebben gelast. Het resultaat is een prachtige, brede en waterdichte bosgracht. Binnenkort geven we een vervolg aan de bodemafdichting van de waterpartijen op het park!

Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe
Waterpartijen op een vakantiepark, Hoge Veluwe

In Tiel bekleedde ons team een groot aantal infiltratiekisten met pvc folie. Deze waterdoorlatende kratten maken onderdeel uit van een bufferveld, geïnstalleerd onder een grote parkeerplaats op een industrieterrein. In totaal werden er kratten ingepakt over een oppervlakte ter grootte van 67 x 4 x 1,2 meter. In deze kratten wordt hemelwater gebufferd, waarna het geleidelijk infiltreert naar de bodem. Het voordeel hiervan is dat de riolering ontlast wordt omdat het betreffende oppervlak afgekoppeld is. Daarbij is het opgevangen water, indien systeemtechnisch gefaciliteerd, bruikbaar voor bijvoorbeeld irrigatie- en spoelwater.

De infiltratiekisten zijn aan een opmars bezig. Met een groeiende bevolking stijgt het watergebruik maar ook de klimaatverandering zorgt voor grilliger weer met soms hevige regenbuien waarbij grote hoeveelheden neerslag vallen. De kratten bieden het vele regenwater dan een tijdelijke uitweg zodat het riool ontzien wordt. De NPI heeft de laatste tijd op verschillende plekken een bijdrage geleverd aan de installatie van dit soort infiltratiekratten, op onder andere daken, parkeerplaatsen, dakterrassen, sportvelden en in woonwijken. Eén van onze mooie watermanagement projecten!

Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel
Infiltratiekisten bekleden met pvc folie, Tiel

De afgelopen decennia heeft de NPI folies geleverd voor meerdere slibbassins van bagger- en grondverwerkingsbedrijf Grobagroep bij S&G in Harlingen. Door de frequente mechanische aanvoer en afvoer van slib is de folie van een aantal bassins aan vervanging toe. Afgelopen week zijn we gestart met het aanbrengen van nieuwe folie voor een bassin van ca. 40 x 30 meter.  

Net als bij de eerdere bassins, is voor dit bassin HDPE folie van 2 mm toegepast. Onze ervaren lasteam heeft de HDPE banen op locatie tot een geheel verlast.

Aangezien het om de opslag van verontreinigde grond gaat, moet er voldaan worden aan geldende kwaliteitsnormen, -eisen en regelgeving. De NPI is KIWA gecertificeerd en zodoende mochten wij deze werkzaamheden voor Grobagroep bij S&G in Harlingen uitvoeren, onder KIWA certificatie en dus conform de eisen van KIWA.

We verwachten later dit jaar terug te zijn bij Grobagroep voor de bekleding van een ander slibbassin.

Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen
Bekleding van slibbassins, Harlingen

Met de komst van het nieuwe depot van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen heeft de gemeente Rotterdam besloten de omgeving rond het depot te vergroenen. Het plateau waar het depot op gevestigd is zal verrijkt worden met natuurbestrating, plantvakken, bomen en vijvers. Voor het museumplein was ter wortelwering en afdichting folie benodigd, die de NPI via een partner leverde.

Het voorplein werd allereerst afgedekt met een vliesdoek om de folielaag daarboven te beschermen. Daarop heeft de NPI wortelwerende folie LDPE 1,0 mm geplaatst en ter plaatse aan elkaar gelast, bedoeld om het bufferveld waterdicht te maken. Op de folie zijn vervolgens kratten geplaatst met een substraat, die samen een capillaire werking hebben. Zo kan de vegetatie ook bij droogte putten uit de waterbuffer. Ten slotte zijn 75 berkenbomen en andere begroeiing op het plein geplant.

Onlangs is de tweede fase van het project gestart, waarbij de NPI folie heeft geleverd en geïnstalleerd voor de andere helft van het plateau.

Het depot met haar spiegelende wandelementen, het fraaie omliggende park en het panoramadak op 40 meter hoogte is en wordt een echte publiekstrekker. Neem eens een kijkje!

Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam
Folielaag voor een groendak, Rotterdam

De NPI past kunststoffolies toe in de GWW-sector voor vele doeleinden, waaronder voor afdichting, bodembescherming en grondwaterbeheersing. Een aantal jaren geleden heeft de NPI een folieconstructie gefabriceerd en aangelegd bij een spoortraject in Den Haag.

Onder het te leggen spoor is LDPE folie aangebracht. De foliekleden zijn ter plaatste aan elkaar gelast en door middel van deze LDPE folie is er een kuip gecreëerd die vervolgens gevuld is met grond. De kuipvormige foliebak vormt een barrière voor het grondwater en zorgt daarbij voor versteviging en bescherming van de grond; gronderosie wordt op deze manier sterk gereduceerd. Daarbij zorgt de folie voor demping, het helpt de trilling van treinen te verminderen.

LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag
LDPE folie onder het spoor, Den Haag

Het is belangrijk dat de ondergrond bij een hockeyveld stabiel en waterdoorlatend is. Daarom heeft de NPI in Leerdam op een hockeyveld folie aangebracht ten behoeve van een drainagesysteem.

Na een goede egalisering van de grond is middels LDPE folie 0,50 mm een waterdichte folielaag gecreëerd. Vervolgens is op de folie wit beschermvilt aangebracht, dat ter bescherming voor de bovenkant dient. Hierop zijn de drainagebuizen aangebracht en is het geheel afgedekt met een laag zand en uiteindelijk de toplaag; kunstgras.

De drie enorme LDPE kleden werden op onze productielocatie in Tzummarum geprefabriceerd en ter plaatse aan elkaar gelast. In de zijwand werden maar liefst 17 doorvoeren geïnstalleerd, die aansluiting hebben op de drainagebuizen.

Zo is dit hockeyveld voorzien van een goed drainagesysteem, vrij van overtollig water op het veld!

Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam
Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam
Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam
Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam
Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam
Waterdichte folielaag bij hockeyveld, Leerdam

In 2016 werd het oude mosterdgaslaboratorium in Zaandam verbouwd tot restaurant. Om ervoor te zorgen dat eventuele gasresten niet uit de bodem naar boven zouden komen, werd de NPI gevraagd de bodem van het pand te bedekken. FPP folie van 0,75 mm werd op de bodem aangebracht en tegen de randen vastgezet met strips en kit, zodat er een luchtdicht geheel gecreëerd werd.

Het resultaat is een prachtig restaurant, vrij van eventuele gasresten!

Gasremmende folie in restaurant, Zaandam
Gasremmende folie in restaurant, Zaandam
Van mosterdgaslaboratorium ..
Gasremmende folie in restaurant, Zaandam
Gasremmende folie in restaurant, Zaandam
.. tot restaurant
Gasremmende folie in restaurant, Zaandam
Gasremmende folie in restaurant, Zaandam

In een vakantiepark hoort een mooie vijverpartij, en niet zelden wordt de NPI hier bij ingeschakeld. Zodoende heeft de NPI al voor vele vakantieparken in Nederland en België grote maatwerken vijverfolie geleverd. Met deze vijverfolie wordt de basis voor unieke vijvers gelegd. En of dit nu een natuurvijver, een vijver met rond of strakke vormen is; de vijverfolie kan in iedere vorm en in iedere maat geleverd worden.

Afgelopen jaar heeft de NPI 5500 m2 PVC vijverfolie voor een vakantiepark in Otterlo geleverd. De NPI is inmiddels een bekende op dit vakantiepark, want ook voor andere vijverpartijen op dit park leverden we de folie. De 15 stukken folie werden op onze productielocatie prefab gelast, en ter plekke door twee van onze specialisten aan elkaar gelast.

Wegens de toekomstige uitbreiding van het vakantiepark, verwachten we onze expertise hier nog vaker mogen in te zetten!

Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo
Vijverfolie op vakantiepark, Otterlo

Voor Grobagroep bij S&G in Harlingen leverde de NPI het folie voor een aantal slibbassins. Dit bagger- en grondverwerkingsbedrijf heeft maar liefst acht slibbassins, waarin diverse types grond en slib ingenomen en verwerkt worden. Zowel natte als droge bagger en van schone tot zwaar vervuilde baggerspecie en slib. Tot de slibbassins behoort ook het grootste depot van Nederland, met een oppervlakte van ruim 15.000 m2. Door middel van deze grote indrogingsbassins kan natte bagger inklinken tot verwerkbare grond. Vervuilde bagger wordt omgezet tot een herbruikbare grondstof.

Bij de slibbassins waar wij de folie voor leverden ging het om het zwaardere type bagger. Om deze reden is ons HDPE folie van 2 mm toegepast, waarvan ons team in de eerste fase 12000 m2 op locatie tot een geheel heeft verlast. In twee fasen hebben we over ruim 25.000 m² folie aangebracht.

Dit mooie project in Harlingen mochten wij uitvoeren dankzij onze certificeringen. Het KIWA certificaat was bij dit project een vereiste en dus konden wij onze expertise uitoefenen bij het leveren van deze folieconstructies.

HDPE slibbassins, Harlingen
HDPE slibbassins, Harlingen
HDPE slibbassins, Harlingen
HDPE slibbassins, Harlingen
HDPE slibbassins, Harlingen
HDPE slibbassins, Harlingen

In 2017 was de NPI betrokken bij een uniek project in de Kwakel. Hier werden maar liefst vier bassins naast een groot kassencomplex gerenoveerd. De dijken werden hersteld, de NPI bracht nieuwe taludbescherming aan en voorzag de bassins van nieuwe folie.

Op deze enorme oppervlaktes werd FPP 0,6 mm aangebracht. Deze FPP folie, de meestgebruikte folie in Nederland voor dit type toepassingen, is een duurzame, prijstechnisch aantrekkelijke en drinkwater gecertificeerde folie.

De folie werd per bassin prefab voorgelast op onze productielocatie in Tzummarum. Ter plekke werden de vier gigantische maatwerken aan elkaar gelast en met de dijken verbonden. De folie bedekt zo ook de tussendijken, zodat er de vier waterbassins een verbonden systeem vormen.

Vier waterbassins, De Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Folie voor vier waterbassins in de Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Folie voor vier waterbassins in de Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Folie voor vier waterbassins in de Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Folie voor vier waterbassins in de Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Vier waterbassins, De Kwakel
Folie voor vier waterbassins in de Kwakel

In Vlaanderen startte een pluimveehouder het idee kippenmest te vergisten tot biogas en dit om te zetten in elektriciteit. Een volautomatische biogasinstallatie verrees en de NPI leverde via een vaste partner de folies voor een mestbassin.

Wat ontstond was het grootste mestbassin van Noord-Europa. Met taluddijken van ongeveer 11 meter hoog en een oppervlakte van 8000 m2, kunnen in dit bassin gigantische hoeveelheden mest opgeslagen worden. De folie werd prefab in delen aangeleverd en ter plekke aan elkaar gelast. Het onderkleed werd vervaardigd van Enpex FPP 1 mm folie en voor het bovenkleed werd Enpex FPP 0,75 mm toegepast. In beide gevallen ging het om ons KIWA gecertificeerde folie.

Grootste mestbassin van Noord-Europa
Grootste mestbassin van Noord-Europa
Grootste mestbassin van Noord-Europa
Grootste mestbassin van Noord-Europa
Grootste mestbassin van Noord-Europa
Grootste mestbassin van Noord-Europa

Ook over de grenzen profiteert men van NPI’s expertise op het gebied van lasbewerkingen. Zo was de NPI de afgelopen jaren betrokken bij een gefaseerd project in Canada. Via een partner leverde de NPI folie voor drie waterbassins en meerdere metalen wateropslagtanks voor een grote kweker van heesters, vaste planten en coniferen.

Nadat de tanks en liners de oversteek over de Atlantische Oceaan hadden gemaakt, is ons team een aantal keer ingevlogen voor montering op locatie. De FPP 0,6 folie werd in de bassins getrokken, we installeerden taludbescherming en doorvoeren. Tevens werd een afdekkleed aangebracht. Op deze manier blijft de kwaliteit van het water goed en wordt vervuiling en verdamping tegengegaan.

Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada
Wateropslag bij een plantenkwekerij, Canada